Υπόβαθρο
air conditioner air conditioning ac 3313916Η θέρμανση και η ψύξη, που εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα, αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ.


Αντίστοιχα, το σχέδιο REPowerEU, που δρομολογήθηκε τον Μάιο του 2022 από την Επιτροπή, προβλέπει ότι “η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στοχεύσει στον διπλασιασμό του σημερινού ρυθμού εγκατάστασης αντλιών θερμότητας”.


Οι προβλέψεις του REPowerEU δείχνουν ότι στην ΕΕ θα εγκατασταθούν περίπου 20 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας έως το 2026 και 60 εκατομμύρια έως το 2030. Κατά συνέπεια, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί από 180 εκατομμύρια το 2020 σε περίπου 600 εκατομμύρια το 2030.


Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία), οι αντλίες θερμότητας έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική πρόσβαση στην αγορά, ενώ σε άλλες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, προσφέρονται κίνητρα για την ενίσχυση της διάδοσης αυτής της τεχνολογίας.


Διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η Στρατηγική για τη Θέρμανση και την Ψύξη (COM/2016/051) και το πρόσφατο σχέδιο REPowerEU αναδεικνύουν τις αντλίες θερμότητας ως βασική λύση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη θέρμανση και την ψύξη.
ΠροκλήσειςΗ διαθεσιμότητα εξειδικευμένων τεχνικών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την προβλεπόμενη επέκταση των υφιστάμενων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας (REPowerEU).


Ο τομέας HVAC χαρακτηρίζεται από γήρανση του εργατικού δυναμικού και υποεκπροσώπηση των γυναικών (NESTA, 2022). Οι νέοι εργαζόμενοι (< 35 ετών) αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του εργατικού δυναμικού (<6%). Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη να αυξηθεί η ελκυστικότητα του τομέα και να καταρριφθούν τα στερεότυπα των φύλων που αφορούν τους ρόλους των τεχνικών του κλάδου.


Η επίσημη εκπαίδευση και τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προς το παρόν δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και στις προτεραιότητες που θέτονται από την ΕΕ για την ταχεία διάδοση των αντλιών θερμότητας. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων μικρής διάρκειας και η κατάρτιση στο χώρο εργασίας αναγνωρίζονται από τους φορείς του κλάδου ως οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την τομεακή κατάρτιση (Construction Blueprint, 2018).


O Ευρωπαϊκός Κλάδος Θέρμανσης (2022) επισημαίνει την ψηφιοποίηση, την υβριδοποίηση, τον εξηλεκτρισμό, τη βελτιστοποίηση του συστήματος και την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των πλέον απαιτούμενων τομέων τεχνικής επάρκειας για τους τεχνικούς εγκατάστασης αντλιών θερμότητας.PUMP-UP


Εκπαίδευση τεχνικών HVAC σε τεχνολογίες αντλιών θερμότητας για τη πράσινη ενεργειακή μετάβαση

Project No: KA220-VET-000164956


Copyright © 2024 PUMP-UP projectΧρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.