PUMP-UP projektProjekti PUMP-UP eesmärk on on luua kogu Euroopa Liidus kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (HVAC) sektori jaoks ressursid, mis vastavad ühistele koolitusvajadustele.


Projektiga suurendatakse riikidevahelist koostööd, et tagada kutsealade ja oskuste vastavus ELi standarditele. Selle lähenemisviisi eesmärk on parandada õigusnormide ühtlustamist, tagades õigusnormide järjepidevuse ja laiema kohaldamise riiklikul tasandil.


Projekt toob kokku ülikooli (UPV ehk Valencia Tehnikaülikool), kutsekoolid (VOCO ehk Tartu Rakenduslik Kolledž ja CELF ehk Taani Kutsehariduskeskus), sektori eksperdid (ECQA ja RENAC) ja konsultatsioonifirmad (INNOVELA ja PROMEA) seitsmest erinevast riigist: Eesti, Kreeka, Belgia, Saksamaa, Austria, Taani ja Hispaania.
Heat Pump
Eesmärgid
Air Conditioning control, Holiday Inn Express Bangkok Siam, Thailand1. Vaadata läbi HVAC-tehnikute kutsenõuded, et kajastada praeguseid tööturu oskuste vajadusi ja puudujääke, mis on seotud kasvava nõudlusega keskkonnahoidlikumate kütte- ja jahutuslahenduste järele.


2. Töötada välja ja katsetada soojuspumpade paigaldamise ja hoolduse uudset õppekava ja koolitussisu, mis on suunatud nii HVAC-koolitajatele kui ka kogenud tehnikutele.


3. Toetada kutsehariduse ja -koolituse pakkujaid, et nad integreeriksid projekti materjale ja kohandaksid oma pakkumisi turu vajaduste põhjal.


4. Rakendada paindlikud koolitusmeetodid ja avatud juurdepääsuga ressursid, et soodustada iseseisvat õppimist.


5. Töötada välja mikrokvalifikatsioonidel põhinev tunnustamissüsteem, et edendada mitteformaalses keskkonnas omandatud soojuspumba oskuste tunnustamist.


6. Julgustada projekti tulemuste kasutamist kutsehariduses ja -õppes, valideerides ja lisades asjakohased kutsenõuded riiklikesse ja ELi sertifitseerimisprogrammidesse ja pädevusraamistikesse.
Oodatavad tulemused1. Õpiväljundid

2. Vaba juurdepääsuga e-kursus

3. Koolitused

4. Mikrokvalifikatsioonid

5. Ametinõuete läbivaatus

6. Kvalifikatsioonikava

7. Infopäevad

8. Euroopa Liitu hõlmav konverents
woman air conditioning cold 6097303
PUMP-UP


HVAC tehnikute oskuste täiendus soojuspumbatehnoloogiate alal, et üle minna rohelisele energiale

Project No: KA220-VET-000164956


Copyright © 2024 PUMP-UP projectProjekti rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega kajasta tingimata Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Nende eest ei saa vastutada ei Euroopa Liit ega EACEA.This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.