Baggrund
air conditioner air conditioning ac 3313916Opvarmning og køling, der stadig er stærkt afhængig af fossile brændstoffer, står for omkring halvdelen af EU’s energiforbrug.


REPowerEU-planen, der blev lanceret i maj 2022 af Kommissionen, foreskriver, at “EU bør sigte mod at fordoble den nuværende udbredelsesgrad af individuelle varmepumper”.


REPowerEU’s prognoser viser, at der vil være installeret ca. 20 millioner varmepumper i EU i 2026 og 60 millioner i 2030; på globalt plan forventes antallet af installerede varmepumper derfor at stige fra 180 millioner i 2020 til ca. 600 millioner i 2030.


Varmepumper har allerede opnået en betydelig markedsandel i nogle EU-lande (primært de nordiske lande og Frankrig), mens andre lande som Tyskland og Italien tilbyder incitamenter for at fremme udbredelsen af teknologien.


Forskellige EU-initiativer, såsom EU’s strategi for opvarmning og køling (COM/2016/051) og den nylige REPowerEU-plan, fremhæver varmepumper som en nøgleløsning til at reducere rivhusgasudledningen fra opvarmning og køling.
UdfordringerTilgængeligheden af kvalificerede teknikere anerkendes som en nødvendig betingelse for den forventede udrulning af vedvarende teknologier, herunder varmepumper (REPowerEU).


HVAC-sektoren er kendetegnet ved en aldrende arbejdsstyrke og underrepræsentation af kvinder (NESTA, 2022). Unge arbejdstagere (<35) udgør kun en lille del af arbejdsstyrken (<6 %). Det skaber et behov for at øge sektorens tiltrækningskraft og aflive kønsstereotyperne i forbindelse med HVAC-roller.


Formel uddannelse har været ret langsom til at øge relevansen og udbuddet af uddannelsestilbud i den grad, som den hurtige indførelse af varmepumper kræver. Dobbelt erhvervsuddannelsestilbud, kortvarige opkvalificeringsprogrammer og uddannelse på arbejdspladsen anerkendes af industriens aktører som de mest effektive tilgange til sektoruddannelse (Construction Blueprint, 2018).


EHI (2022) identificerer digitalisering, hybridisering, elektrificering, systemoptimering og dekarboniserede gasser blandt de mest efterspurgte tekniske kompetenceområder for varmepumpeinstallatører.PUMP-UP


Opkvalificering af HVAC-teknikere om varmepumpeteknologier til grøn energiomstilling

Project No: KA220-VET-000164956


Copyright © 2024 PUMP-UP projectFinansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger, der udtrykkes, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA). Hverken EU eller EACEA kan holdes ansvarlige for dem.This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.