Το έργο PUMP-UPΤο έργο PUMP-UP έχει ως στόχο την ανάπτυξη πόρων που εφαρμόζονται στον τομέα Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού – HVAC και που αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας κοινές ανάγκες κατάρτισης.


Με την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας, το έργο επιδιώκει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες, να ενισχύσει τη σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων και να προωθήσει την ομοιομορφία και την ευρύτερη εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.


Στο έργο συμμετέχουν ένα πανεπιστήμιο (UPV), σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TARTUVOCO, CELF), εμπειρογνώμονες του τομέα (ECQA, RENAC) και εταιρείες συμβουλευτικής (INNOVELA, PROMEA) από 7 διαφορετικές χώρες: Εσθονία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ισπανία.
Heat Pump
Στόχοι
Air Conditioning control, Holiday Inn Express Bangkok Siam, Thailand1. Αναθεώρηση των επαγγελματικών απαιτήσεων για τους τεχνικούς HVAC ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καλύπτουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων που προκύπτουν λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο οικολογικές λύσεις θέρμανσης και ψύξης


2. Ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός καινοτόμου προγράμματος σπουδών και περιεχομένου κατάρτισης για την εγκατάσταση και συντήρηση αντλιών θερμότητας, που απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευόμενους όσο και σε έμπειρους τεχνικούς HVAC


3. Υποστήριξη των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την ένταξη του υλικού του έργου και την προσαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας


4. Aνάπτυξη ευέλικτων μεθόδων παροχής κατάρτισης και πόρων ανοικτής πρόσβασης για την ενθάρρυνση της μάθησης με προσωπικό ρυθμό


5. Ανάπτυξη ενός συστήματος αναγνώρισης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες αντλιών θερμότητας και που αποκτώνται σε μη τυπικά πλαίσια, το οποίο θα βασίζεται σε μικροδιαπιστευτήρια


6. Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω της επικύρωσης και ενσωμάτωσης των σχετικών επαγγελματικών απαιτήσεων σε εθνικά πλαίσια δεξιοτήτων και συστήματα πιστοποίησης
Αναμενόμενα Αποτελέσματα1. Εκπαιδευτικό υλικό

2. Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC)

3. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

4. Σύστημα μικροδιαπιστευτηρίων

5. Αναθεώρηση των επαγγελματικών απαιτήσεων

6. Σχέδιο επικαιροποίησης του επαγγελματικού προφίλ

7. Ενημερωτικές ημερίδες σε εθνικό επίπεδο

8. Πανευρωπαϊκό συνέδριο
woman air conditioning cold 6097303
PUMP-UP


Εκπαίδευση τεχνικών HVAC σε τεχνολογίες αντλιών θερμότητας για τη πράσινη ενεργειακή μετάβαση

Project No: KA220-VET-000164956


Copyright © 2024 PUMP-UP projectΧρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.